SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068/011 | 2200 Monor, Ipar u. 2.

Intézmény logo

CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Névadónkról

Történet

Iskolánk névadója Szterényi József báró, államférfiú, nyugalmazott miniszter. 1861. november 5-én született Lengyeltótiban. Mint újságíró kezdte meg tevékenységét, majd megalapította az erdélyi Ipari és Kereskedelmi Egyesületet. 1895-ben mint iparoktatási főigazgató megszervezte a magyar háziipart, és újjászervezte az iparoktatást. 1918-ban kereskedelmi miniszter lett. Mint közgazdasági író is jelentékeny alkotásokkal gazdagította a szakirodalmat. 11 nagyobb lélegzetű műve mellett számos cikke jelent meg magyar, német és francia szaklapokban.

Unokái, Szterényi Anna és dr. Szterényi Sándor figyelemmel kíséri iskolánk tevékenységét, szívesen vesz részt ünnepeinken.

Alaptevékenységünk a technikumi és a szakkképző iskolai általános műveltséget megalapozó képzés, illetve a szakképzés. Az intézmény felnőttoktatással is foglalkozik. Az iskola igazodik Pest Megye Önkormányzatának közoktatási fejlesztési tervéhez, ezért a megyei fejlesztési terv szerinti szakirányok alapján folyik a képzés, nagy hangsúlyt fektetve a szakképző iskolai képzésre.

A szakképző évfolyamokon az SZJ szerinti szakmai vizsgára készítünk fel. 2006. óta a sikeres szakmai vizsgát tett tanulóinknak kiállítjuk angol vagy német nyelven az Europass bizonyítványt. 2008. szeptember elsejétől minden szakma képzésénél bevezettük a moduláris képzést. Ettől az időponttól kezdve intézményünk tagja az Ország Közepe TISZK-nek. 2009. szeptember óta kísérleti jelleggel működik az elektronikus napló, amelyet 2010. szeptemberétől kötelező jelleggel vezetünk be.

Pedagógusaink olyan célokat, feladatokat követnek, melyek lehetővé teszik, hogy tanulóink alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, megújuló alkotó munkára, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, hiszen elképzelhetetlen a térség fejlődése megfelelően képzett humán bázis nélkül. Külön hangsúlyt fektetünk a kompetencia alapú oktatásra.

De nem csak erre figyelünk, hanem arra is, hogy iskolánkban jól érezzék magukat tanítványaink, s ehhez megfelelő feltételeket teremtsünk, színes, változatos programokat biztosítunk.

A nevelő-oktató munkánkat többek közt az „Ép testben ép lélek” elv vezérli, az egészségnevelési programot beépítjük a tantervekbe. Tanulóink részt vesznek a lakóhely és iskola rendezvényein. Fontos szempontnak tartjuk a haza történelmének, irodalmának ismeretét, est színházlátogatással, kirándulásszervezéssel valósítjuk meg.

Figyelmet fordítunk az egyénre szabott foglalkozásokra, a tehetséggondozásra, a helyes tanulási módszerek elsajátítására, a versenyekre, vizsgákra való alapos felkészülésre, a választott szakma megszerettetésére, a szakmai alapozásra, a modern technológiák megismerésére.

Fontos teendőnk a környezet védelme, ezért tanulóink terepgyakorlatot végeznek, tanulmányi kirándulásokon, túrákon vesznek részt, környezetvédelmi napot tartanak, külön programot állítanak össze környezetvédelmi célzattal.

Gondot fordítunk az egyén harmonikus fejlődésre. Szoros kapcsolatot tartunk a családdal, a családsegítő szolgálattal, a védőnővel figyelünk a negatív magatartásformák kiszűrésére, a kulturált viselkedés szabályaira. Tréningekkel, életközeli helyzetek, szituációk gyakoroltatásával tanulóinkat az életre készítjük fel.

 

Iskolánk mottója:

Emblémánk egy mécses, melynek lángját táplálja a szeretetet jelképező S betű. Mert fémet, fát megmunkálni, hálózatokat kiépíteni, számítógépet üzemeltetni, kereskedni lehet szeretet nélkül, de remekművet alkotni csak az önbizalommal, tudással, mélységes hittel, gondolkodással rendelkező ember képes. Mint ahogy a palánta is önálló lény, növekedik, fejlődik, de hogy milyen virágot hoz, milyen termést érlel az őt gondozó kertész odaadásán, mélységes szeretetén, gondos ápolásán múlik. Mi hiszünk a hozzánk kerülő palántákban. Hisszük, mindegyikük képes saját területén remekművet alkotni, mert valamiben tehetséget rejtő, önálló személyiség. A hozzájuk vezető kulcsot kell megtalálni, és jól használni! Ez a mi hitvallásunk, küldetésünk!

„Jót s jól, ebben áll a nagy titok!” (Kazinczy Ferenc)


Partnereink

SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum


CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola

2200 Monor, Ipar u. 2.

Telefon: +36 30 960-9790

E-mail: szterenyi@szterenyi.hu

OM azonosító: 203068/011


2024CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola